2003

Terug van vakantie

Nog net voordat de buizerd uit het blikveld was gewiekt
heb ‘k hem als een flitslicht met mijn camera gekiekt
nadat de leider van ons reisje alles had gezegd
was er maar weinig wat ik niet in kleur had vastgelegd
zelfs toen mevrouw De Jager aan een hartaanval bezweek
was ik het die standvastig door mijn zoeker naar haar keek
haar schoudertas was vlak daarvoor gepikt door een piraat
dit alles heb ik uiteraard vereeuwigd op de plaat
een van de mooiste foto?s is toch wel het slotdiner
daar eindig ik mijn diapresentatie, denk ik, mee
of nee, natuurlijk niet, dat wordt de ondergaande zon
geen mens toch die het opvalt van die scheve horizon
nu haastig met mijn filmpjes naar de klaar-terwijl-u-wacht
of nee, ik heb nog eentje, als u even naar mij lacht?

DELEN