Anderhalf miljoen

Vandaag staat Wilders als racist terecht
Het gaat hem niet om boerka- en besnijnijd
Maar louter om de meningsuitingsvrijheid
Van anderhalf miljoen, zoals hij zegt

De rest moet zwijgen of met de KLM mee
De vrijheid is slechts voor het PV-stemvee