Nationalisatie

De banken hebben een benarde
positie en wie geen crediet
meer kan verstrekken gaat failliet
De overheid strooit met miljarden

Hoe meer een bank in waarde daalt
Hoe meer de staat ervoor betaalt