Vrije meningsuiting

Geert Wilders zegt alleen waar het op staat:
Wie moslim is, is rijp voor het gesticht
Moskeeën en de linkse kerk gaan dicht
Maar dat bedoelt hij goed, hij zaait geen haat!

Dankzij de rechtszaak die zijn mond moet sluiten
Krijgt hij juist kans zijn mening vrij te uiten